KOKYBĖ (ISO)

2015 m. liepos mėn. UAB „Interviris LT“  įdiegė ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 
2016 m. UAB „Interviris LT“ siekdama savo tikslų bei strategijos įgyvendinimo nuolat besikeičiančioje statybų rinkoje įdiegė ir integravo tris vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
Vykdydama veiklą įmonė vadovaujasi minėtais standartais bei LR galiojančiais teisės aktais, užtikrina kokybišką paslaugų atlikimą, darbuotojų saugą bei aplinkosaugos prevenciją.

 

  • Projektavimas
  • Bendrieji statybos darbai
  • Specialieji statybos darbai
  • Gen. rangos paslaugos
  • Projektų valdymas
+370 682 28116